KWS

Interview - Luc Delva

Luc Delva uit Zonnebeke met regionaal KWS suikerbieten adviseur in een veld Kassia KWS.

Luc Delva, goed gekend in de bietenwereld, heeft een akkerbouw/ vleesvarkens-bedrijf. Naast 18 ha suikerbieten teelt †hij ook nog wintertarwe, mais en aardappelen. Luc ziet ons aankomen en stopt met ploegen. Hij doet ons zijn verhaal waarom hij dit jaar Kassia KWS uitzaaide:

“Met een teeltrotatie van 1 op 3, zaai ik sinds enige tijd uitsluitend nematodetolerante rassen. Ik herinner mij nog goed dat KWS met Julietta de pionier was in hoog productieve aaltjestolerante rassen, later zaaide ik ook Annalisa, Theresa KWS en Amalia KWS.

Dit jaar koos ik, op advies van Dirk, voor Kassia KWS omwille van het hoge suikergehalte, de goede opkomst en zeer goede blad gezondheid. Ik ben zeer tevreden dat Dirk mij Kassia KWS aanbevolen heeft. Met dergelijke variŽteiten is het plezant suikerbieten telen.”

En Luc ploegde voort…

BE_2013Interview1b


KWS