KWS
   
 

Interview - Geert Deconinck.

Geert heeft een gemengd bedrijf akkerbouw- melkvee in Ooike. Hij stelt ons zijn bedrijf voor: ”In mijn teeltplan heb ik aardappelen, wintertarwe, wintergerst, wortels en een belangrijk areaal suikerbieten. Ik zaai sinds 2000 voor 90% onder dekvrucht.

Na de tarwe ontstoppel ik en diepwoel en zaai groenbemester in één werkgang. In het voorjaar moet ik dan alleen nog rounduppen, bemesten en zaaien. Met die methode bespaar ik veel tijd en kosten. Twee jaar terug heb ik een GPS systeem gekocht waardoor ik zeer precies kan werken.

Bij de keuze van de suikerbietrassen hou ik vooral rekening met het suikergehalte en de goede opkomst. Zo gaat mijn keuze al 15 jaar naar de KWS rassen. Vorig jaar zaaide ik Bernadetta KWS en Isabella KWS op mijn perceel met mogelijks rhizoctonia besmetting. Ik heb ook het nieuwe ras Timothea KWS uitgezaaid. Volgens mij een veel belovende nieuwkomer. Volgend jaar zaai ik ze zeker terug!”

BE_2013Interview2b

 

 
KWS