KWS
   
 

Bio-ethanol uit suikerbieten – een kans voor de suikerbietenteelt.

De nieuwe energiebronnen (zonne-, windenergie etc. en in het bijzonder bioethanol, biogas en biodiesel) zijn nu al niet meer uit de wereld weg te denken.

Hun aandeel groeit pijlsnel en bioethanol zal daarin de grootste rol spelen. Volgens veel instituten zullen de behoefte aan en de vraag naar nieuwe energiebronnen in de toekomst een hoge vlucht nemen.

Zum Vergrößern bitte Klicken

 

 

 

 

 

 

De Duitse suikerfabrikant Nordzucker investeert in de toekomst. Nordzucker bouwt een installatie van 130.000 m2 voor de productie van bio-ethanol uit suikerbieten. Daardoor worden nieuwe kansen en mogelijkheden voor de suikerindustrie geschapen.


Door het afsluiten van levercontracten wordt de productie van bioethanol uit tenminste 800.000 ton bieten gegarandeerd. De bioethanolbieten zullen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de stabilisering en verdere ontwikkeling van de Noord-Duitse suikerbietenteelt:

 

  • De beschikbare knowhow en de verbeterde productietechnieken kunnen hierbij van pas komen
  • De mechanisering kan ten volle benut worden.
  • Een overschot aan bieten kan doelmatig verwerkt worden
  • De toegang tot de nieuwe bedrijfstak ethanolbietenteelt vereist geen kapitaaldeelneming.

Meer over kansen en mogelijkheden voor bioethanol en de suikerbietenteelt kunt u lezen op de volgende pagina’s en natuurlijk op: http://www.nordzucker.de/, http://www.suedzucker.de/ of http://www.dnz.de/


 
KWS