KWS
   
 

Evalueer zelf het nematoderisico in uw streek

 

De calculator

Voer hier uw postcode (fusiegemeente) in:
 

Informatie

Beoordeling van het risico op schade door nematoden

De diagnose van het voorkomen van het bietencysteaaltje is niet eenvoudig. De opbrengstverliezen zijn echter vaak groot, en met een aangepaste rassenkeuze is een meeropbrengst van 10 ton bieten per ha geen zeldzaamheid! Daarom is het belangrijk om een juiste inschatting de maken van het risico op basis van de regio waar men zich bevindt.

BE_2007FeldNematoden

Galerie afbeeldingen Nematoden

Evalueer zelf het nematoderisico in uw streek

 


 
KWS