KWS
   
 

Beoordeling van het risico op schade door nematoden.

Introductie en principe.
De diagnose van het voorkomen van het bietencysteaaltje is niet eenvoudig (de cysten zijn soms slecht zichtbaar, ongelijke verspreiding over het veld etc.). De opbrengstverliezen zijn echter vaak groot, en met een aangepaste rassenkeuze is een meeropbrengst van 10 ton bieten per ha geen zeldzaamheid! Daarom is het belangrijk om een juiste inschatting te maken van het risico op basis van de regio waar men zich bevindt.

De kaart is gemaakt op basis van een berekening van het aandeel waardplanten (suiker- en voederbieten, koolzaad etc.) op de totale geploegde oppervlakte. De gegevens zijn afkomstig van tellingen in 2005 (Ministerie van Economie). De ratio is berekend voor iedere fusiegemeente, te weten 591 gemeentes.

Voorbeeld:
In Pont à Celles, een ratio van 22 betekent dat in deze gemeente op iedere 100 ha geploegde grond, er 22 ha met waardplanten van het bietencysteaaltje geteld worden.

Opmerking:
Waarschijnlijk is de situatie in regio’s met spinazie, kool etc onderschat. Dit zijn eveneens waardplanten, maar de oppervlaktegegevens daarvan waren niet beschikbaar.

Nematodes Belgie 2006


Als u een PDF (1,8 MB) met een meer gedetailleerde kaart wilt downloaden, kunt u hier of op de kaart klikken.


Conclusie:
In Belgie vallen 5 zones op met verhoogd risico:
In het oostelijk deel van het land betreft het de regio ten noorden en westen van Luik. In het centrum van het land vinden we de zone van Tienen alsook van Genappe, waar de situatie zeer homogeen lijkt met een ziektedruk die tot de hoogsten behoort.In het westen betreft het de zones van Veurne en Doornik, die vanouds als belangrijke suikerregio’s te boek staan.

BE_2007FeldNematoden

FAQs (veel gestelde vragen): Nematoden

1. Welke nematoden kunnen schade toebrengen aan suikerbieten?

• Heterodera schachtii, het (witte) bietencysteaalje, kan overal ter wereld voorkomen in de teelt van suikerbieten.
....

Evalueer zelf het nematoderisico in uw streek

 

Galerie afbeeldingen Nematoden


 
KWS