KWS

Vergelingsziekte

Symptomen:
Op de oudere bladeren is het weefsel tussen de bladnerven lichter gekleurd. Later geelverkleuringen, de bladschijf wordt dikker en broos. In het begin treedt de ziekte pleksgewijs op, later over het hele perceel.

Symptomen:
Zwak vergelingsvirus (BMYV): oranje-gele verkleuring, dikwijls vervolgaantasting met een parasitaire schimmel (bijvoorbeeld Alternaria) en het vroegtijdig afsterven van de bladeren.

Sterk vergelingsvirus (BYV): geelverkleuring, later met kleine rode necrosen. Aantasting door beide virussen komt vaak voor.

Levenswijze:
Verspreiding geschiedt door bladluizen (vooral de groene perzikbladluis Myzus persicae en de zwarte bonenluis Aphis fabae). De bladluizen nemen het virus op bij het zuigen aan geÔnfecteerde planten. Ganzevoetachtigen (spinazie, witte ganzevoet en melde) vogelmuur of doorgroei van bietenhopen kunnen de bron van het virus zijn.

Voorwaarden:
Een milde winter en een warm voorjaar creŽren een gunstig klimaat voor de overleving en een snelle uitbreiding van de virusoverbrengende bladluis.

Risicofactoren:
Overwintering van bladluizen in zachte winters, gunstige weersomstandigheden in het voorjaar. Insecticidenresistentie, toename van koolzaadteelt omdat koolzaad dienst doet als overwinteringplaats.

Bevestiging:
ELISA-test op bladmonsters

Economische betekenis:
Een vroege aantasting kan tot aanzienlijke opbrengstverliezen leiden.

Bestrijding:
Directe bestrijding van het virus is niet mogelijk. Een indirecte bestrijding is mogelijk namelijk door een chemische bestrijding van de vectoren (luizen) met toegelaten insecticiden. Zonder meer kunt U de officiŽle waarschuwingsberichten voor bladluizen in de gaten houden.

-

-

-

-


KWS