KWS
   
 

Cercospora bladvlekkenziekte

Ziekteverwekker:
Cercospora beticola

Symptomen:
Kleine, vrijwel ronde vlekjes op het blad (2-3 mm) die in het midden lichtgrijs zijn en aan de buitenkant een roodbruine rand hebben. Bij een sterke aantasting lopen de vlekjes in elkaar over, waardoor hele gedeelten van de bladschijf verdrogen en er uiteindelijk talrijke bladeren afsterven. Onder de loep kun je in de afzonderlijke vlekjes een grijs schimmelmycelium met een zwart puntje waarnemen (sporendrager).
Aanvankelijk zijn de symptomen van aantasting slechts op afzonderlijke planten zichtbaar. Verspreiding van de ziekte over het hele perceel vindt plaats door opspattend regenwater en door de wind.

Levenswijze:
De schimmel overleeft door middel van sporen op bladeren. Hierdoor komt er bij een enge vruchtwisseling een opeenstapeling van infectiepotentieel in de grond. De symptomen zijn al waar te nemen na 5 dagen met een relatieve luchtvochtigheid van tenminste 96% en een temperatuur van 23-27° C. De kans op besmetting is het grootst bij vochtige, warme weersom-standigheden.

Risicofactoren:
Vanaf het sluiten van de rijen (verandering van het microklimaat in het perceel), een groot infectiepotentieel uit voorgaande jaren (enge vruchtwisseling). Beregening.

Economische betekenis:
Cercospora is één van de belangrijkste bladziekten van de Suikerbiet. Zij komt voor in alle vochtige, warme teeltgebieden.

Bestrijding:
Er zijn chemische bestrijdingsmiddelen beschikbaar, momenteel zijn alleen contactfungiciden en koperpreparaten toegestaan. Een indirecte bestrijding is mogelijk door een ras te kiezen met een gezond bladapparaat en het telen van bieten in een vruchtwisseling van tenminste drie jaar.

-

-

-

 

 

 

 
KWS