KWS
   
 

Vinasse – een interessant bijproduct!

Vinasse is een interessant bijproduct van de bioethanolproductie. Het gaat hierbij om het ontsuikerde diksap waaraan de ethanol onttrokken is.
 

Vinasse is te gebruiken in dierenvoeding en wordt door de voedermiddelenindustrie gebruikt voor verbetering van mengvoeders voor runderen, varkens en gevogelte.

Vinasse is rijk aan calium en bevat ca. 3% organisch gebonden stikstof. Daarmee is vinasse ook als kaliummeststof interessant en te gebruiken. Vloeibare vinasse kan net als mest heel eenvoudig over de graanstoppels verspreid worden.

 

Stof Gewichts-% in verse massa kg/ha in 2,5 ton vinasse
Droge massa (TM) 68 1.7000
Organische massa (DM) 48 816
pH (10 % KCL-opplosning) 6  
Soortelijk gewicht 1,3  
Suiker (Glukose) (1 l Vinasse = 1,31 kg)  
N-totaal 2 - 3 50 - 75
K2O 3 - 3,5 80
P2O5 8 - 9 200 - 225
CaO je 0,2 - 0,5 5 - 10
Z – Zwavel 0,8 - 1,2 25
B – Boor 0,15 < 4
Organische verbinding van schadelijke stoffen niet aantoonbaar (n.a.)

 

 

 
KWS