KWS

Argumenten voor de teelt van bioethanolbieten?

Dezelfde productievoorwaarden ongeacht de toepassing.
Dezelfde productievoorwaarden ongeacht de toepassing.
Wat spreekt er voor de teelt van ethanolbieten?
Hškchen De geperfectioneerde productietechniek en de knowhow voor een succesvolle bietenteelt zijn al jaren op de bedrijven aanwezig. Daarom vindt er geen verandering plaats in de teelttechniek van suikerbieten.
Hškchen Het is makkelijker een gevestigde productietak uit te breiden, dan nieuwe cultuurgewassen in de vruchtwisseling op te nemen.
Hškchen Hoge en stabiele suikeropbrengst.
Hškchen De suikerbiet levert een uitstekend voorvruchtwaarde (30 tot 50€/ha) en ontvangt ook de premie voor energiegewassen.

Dezelfde productievoorwaarden ongeacht de toepassing.

Logo Power vom Bauer, Bioethanol Terug naar de bioethanol homepage


KWS