KWS

Bioethanolbieten – een kans voor de suikerbietenteelt.

De beslissing of de teelt van ethanolbieten lonend is, is sterk afhankelijk van de concurrentiepositie van alternatieve gewassen zoals tarwe, koolzaad of zomergerst. Het is daarom voor elk bedrijf belangrijk te berekenen in hoeverre er een concurrentievoordeel voor de teelt van ethanolbieten bestaat.

Welke kansen biedt de teelt van bioethanolbieten?


Een stijging van de aardolieprijs drijft ook de prijs van ethanol op (afb. links). De bietenprijs is nauw verbonden met de ethanolprijs (afb. rechts). Schommelende prijzen vormen dus een risico, maar in veel grotere mate ook een kans voor het bedrijf. Prognoses op basis van de ontwikkeling van de laatste jaren en de gestegen vraag naar bioethanol voorspellen namelijk dat men ook in de toekomst uitgaat van een vaste tot stijgende ethanolprijs.


NL_Bioethanol11


KWS