KWS
   
 

Hoe wordt bioethanol gebruikt?

Gebruik
Gebruik
Op het ogenblik zijn er 2 toepassingsmogelijkheden:
 

1. Gebruik als toegevoegde ETBE
De synthetisch geproduceerde verbinding ETBE (Ethyl Tertiair Butyl Ether) verhoogt het octaangehalte en verbetert daarmee de klopvastheid van brandstoffen. ETBE vervangt het tot nu toe gebruikte milieubelastende en kankerverwekkende MTBE (Methyl Tertiair Butyl Ether). ETBE bestaat voor 45% uit ethanol en kan als additief tot 10% uitmaken van otto-brandstof.

2. Directe bijmenging bij benzine- en superbrandstof
Ethanol kan in verschillende hoeveelheden van 5% (E-5) tot 85% (E-85) plaats vinden bij fossiele otto-brandstof (benzine, super). Tegenwoordig is een bijmenging van maximaal 5% gangbaar. Een E-5 blend kan zonder aanpassing door de huidige otto-motoren verbrand worden. In de toekomst zijn zelfs E-10 blends denkbaar – de Duitse automobielindustrie heeft zich daarvoor uitgesproken.

Andere toepassingsmogelijkheden dienen zich al aan:
Er wordt momenteel aan gewerkt ethanol ook bij Diesel bij te mengen. Door het gebruik van speciale additieven moet een bijmenging van 7,5% mogelijk zijn.

Ook de vooruitzichten op lange termijn voor bioethanol zijn uitstekend: Voor brandstofcellen, de energieaggregaten van de toekomst, kan ethanol als waterstofdrager en daardoor als brandstofcel-brandstof dienen.

 


 
KWS