KWS
   
 

Bio-ethanol - het zuivere alternatief!

De bondsrepubliek Duitsland heeft zich met het Kyoto-verdrag verplicht uiterlijk in 2012 de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 1% terug te brengen.

Dit doel moet onder andere door het toepassen van alternatieve brandstoffen zoals bioethanol gerealiseerd worden. Om de afzet van biobrandstoffen ook veilig te stellen, is een bijmengingsplicht afgekondigd.

 

Verwachting van de verwerking van bioethanol:

  • Bescherming van het milieu volgens het verdrag van Kyoto
  • Terugbrengen van de CO2 uitstoot (het verkeer veroorzaakt de hoogste CO2uitstoot)
  • Levergarantie en een grotere onafhankelijkheid van olie- en gasimport
  • Alternatieve inkomstenbronnen voor de binnenlandse economie
  • Arbeidsplaatsen in het landelijk gebied, ontlasting van de agrarische markt, alternatieve inkomsten voor agrariërs

 

Door de binnenlandse teelt van grondstoffen en de binnenlandse productie blijft de toegevoegde waarde in het landelijk gebied. Tegelijkertijd leveren boeren en suikerindustrie een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu en aan de energievoorziening.

 

 
KWS