KWS

THERESA KWS - Zulke opbrengsten heb ik nooit eerder gehad

Wij van KWS, houden eraan de resultaten van onze variŽteiten in de praktijk† te volgen. Regelmatig krijgen we feedback van planters. Zo maakten we kennis met Luc Engelborghs uit Tongeren.

Luc Engelborghs, gehuwd met †Anneke Vanvinckenroye, heeft †2 kinderen: Jorrit en Marnick.

Luc baat een akkerbouw-vleesvee bedrijf uit en kan hierbij rekenen op de hulp van vader Engelborghs. Zijn vrouw Anneke werkt buitenshuis als verpleegkundige.

Luc† vertelt ons enthousiast over zijn bedrijf:

Het vleesvee wordt allemaal zelf gekweekt en afgemest

In ons teeltplan zitten we met vrij veel wortelgewassen: suikerbieten,cichorei en aardappelen. Voor de aardappelen doen we een gedeelte aan seizoenspacht. Alle aardappelen worden op het bedrijf bewaard. De suikerbieten worden op een 18 tal hectaren eigen grond geteeld. Naast deze teelten hebben we nog wintertarwe en mais voor de †rundveehouderij en vlas en groene erwten voor de industrie.

Ik kom regelmatig met suikerbieten terug en heb daarom dit jaar een perceel van †11 ha met de dubbeltolerante variŽteit (rhozomanie – nematoden) THERESA KWS uitgezaaid. †Zulke opbrengsten heb ik nooit eerder gehad en zelfs nooit durven van dromen. Ik ben er nu steevast van overtuigd dat die variŽteit een enorm potentieel heeft.”

Perceel gegevens :

opp 11 ha
variŽteit THERESA KWS
plantafstand 19cm
zaaidatum 21-03-2009
bemesting varkensdrijfmest 25 ton aan 4.4E/N per ton
20-02-09 20-02-09 varkensdrijfmest 25 ton aan 4.4E/N per ton
28-4-2009 15 Evloeibare N volgens advies
augustus 2008 20 ton runderstalmest
kalk zbw 57 op 19-03-09 aan 1700 kg:ha
onkruidbestrijding 5 maal far systeem
23-07-09 ziektebestrijding 1 l spyrale

OPBRENGST:

Rooidatum: 19/10

Wortel: 98 ton/ha

Suikergehalte: 20,14

Grondtarra: 4,03


KWS